Ik Ben Geweldig

Geweldige plannen verdienen een geweldige web-app

Design Research
UX design
App design
Prototype
User testing
Ik Ben Geweldig - een project van NJR - wil jongeren helpen meer uit zichzelf te halen. Van de buurt opruimen, zingen voor ouderen, tot een dance-workshop; als het mensen bij elkaar brengt en positieve verandering aanjaagt maakt het kans op 1000 euro en krijgt het persoonlijke support van het IBG team. Zo leren de jongeren zien dat hun eigen talenten en ideeën waardevol zijn, en zien ze concreet resultaat hieruit: een glimlach bij een ander.
Probleemstelling
Vanuit design research is de probleemstelling geformuleerd:

1. Het gebruiksgemak van het IBG platform moest vergroot.

2. De focus moest sterker op activatie en ondersteuning van de jongeren komen te liggen.

3. Zeker voor jongeren belangrijk: de look and feel moest naar een hoger niveau gebracht worden.
Van concept naar wireframe
Samen met NJR heeft Airsolid verscheidene oplossingen uitgedacht en schetsmatig gevisualiseerd.

Van duidelijke navigatie, een gebruikersforum tot gamifaction van het aanvraagproces.
Prototype
In een sessie met jongeren zijn alle concepten getest.

Op basis van hun feedback zijn de meest effectieve ideeën geselecteerd en uitgewerkt naar een eerste schetsmatige opzet van het prototype.
Gebruikerstest
Gedurende de ontwikkeling van het prototype hebben we een aantal gebruikerstests gehouden.

We verzamelden zo feedback op de structuur, duidelijkheid van de navigatie en interactie, zelfs specifieke reacties op de schrijfwijze en toon van de teksten.

De jongeren vertelden ons bijna letterlijk hoe we een succesvolle web-app konden maken die hen zou verleiden tot het volbrengen van een aanvraag
Van formulier...

Voor de jongeren was het aanmeldformulier een grote drempel in het indienen van de aanvraag. Een wit invulveld legt veel druk bij de gebruiker om zelf de juiste bewoording te vinden, het vergroot faalangst.
...naar chat
Als oplossing hiervoor heeft Airsolid de aanvraag verwerkt in een slimme chat-flow.

Door stap voor stap uitgevraagd te worden, wordt het makkelijker voor jongeren om hun ideeën helder te formuleren en hun persoonlijke motivatie over te brengen.
Homepage: van doelgericht naar inspirerend
De homepage van de Ik Ben Geweldig web-app is ingericht op verschillende typen jongeren. De snelle starters kunnen vrijwel zonder introductie aan de slag, terwijl tragere beslissers zich eerst kunnen laten inspireren.
Alle elementen op de homepage dienen een duidelijk doel: het verlagen van de drempel tot het indienen van een plan.

Je kunt interviews bekijken, bestaande plannen doorspitten, zien hoe het budget besteed is, en het Ik Ben Geweldig team bekijken dat de jongeren ondersteunt in hun ambitie.
Positieve stimulans
De aanvraag-flow is doorweven met positieve stimulans. Een optimistische tone-of-voice, gecombineerd met inzet van vrolijke emoji's en energieke aansporing om je aanvraag te voltooien.
Folmer Speerstra
Directeur Nationale Jeugdraad

Werken met Airsolid is soms even spannend, maar uiteindelijk elke keer vooral heel erg leuk; we hebben al weer zin in de volgende keer.
Honorering subsidie
Het prototype van Ik Ben Geweldig heeft een subsidie ontvangen van het VSB fonds!
Dankzij het uitgebreide onderzoek en de gedetailleerde verwerking van feedback tot een prototype design, heeft Ik Ben Geweldig een solide case kunnen presenteren.
De subsidie maakt het mogelijk de eerste stap te gaan realiseren.

En de volgende wensen zijn alweer geformuleerd. Een dashboard bijvoorbeeld, waarin de jongeren de organisatie van hun project kunnen bijhouden en administreren, en een nog persoonlijkere benadering door middel van een directe chat met het Ik ben Geweldig Team. Airsolid zal ook dit proces oppakken. Op naar de toekomst!
Laten we aan de slag gaan!
Bel Airsolid oprichter Dirkjan Brummelman
of stuur ons een mailtje met je vraag.
Mail Airsolid Bel Dirkjan